Coaching

Ghandi

is geen wondermiddel om iemand te veranderen. Door een legio aan invloeden, wat onze omgeving van ons verwacht, kan het zijn dat wij denk- en gedrachtspatronen hebben aangeleerd die hierop aansluiten.

Het is de kunst van de coach om inzichtelijk te maken welke eigenschappen/motivaties de coachee bezit. Door een oplossingsgerichte vraagstelling kunnen deze naar boven worden gehaald. De coach zal deze intrinsieke motivatie duidelijk onderscheiden van bijzaken, zodat er een duidelijk stappenplan wordt opgesteld. Door dit samen te doen, blijft de juiste focus gewaarborgd en kan er een fundament voor de toekomst worden gelegd.