Wat zijn de mogelijkheden om resultaten van het Periodiek Medisch Onderzoek om te zetten in praktische doelen en een waarborg te verschaffen voor de continuïteit hiervan.